26 Νοε 2012

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.300 θέσεις συμβασιούχων σε αρχαιολογικούς χώρους


ΠροσλήψειςΞεκινούν και επίσημα μέσα στην εβδομάδα οι αιτήσεις για τις 1.300 θέσεις συμβασιούχων σε αρχαιολογικούς χώρους.
Πρόκειται για θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, στις Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ και να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που επιτάσσει το ΕΣΠΑ.
Οι πρώτες δύο προκηρύξεις που εκδόθηκαν αφορούν την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (4 θέσεις) και την Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (8 θέσεις). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη και η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», που ισχύει για το εποχικό προσωπικό. Από τη σελίδα του e-dimosio.gr θα μπορείτε να ενημερωθείτε και για τις υπόλοιπες προκηρύξεις που θα βγουν μέσα στις επόμενες μέρες.
πηγή :www.epixeiro.info

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου