4 Μαρ 2011

Ο "Οδυσσέας" στη Μεσσηνία

Το πρώτο ελληνικό σχολείο για μετανάστεςΤην εκπαίδευση των μεταναστών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού, καθώς και του τρόπου ζωής της ελληνικής κοινωνίας, επιχειρεί το πρόγραμμα «Οδυσσέας», που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας μέσω του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, χωρίς καμία διάκριση, που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.
Διάρθρωση
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα.
Επίπεδο Α1: Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας, διάρκειας 125 ωρών.
Επίπεδο Α2: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Στο συγκεκριμένο επίπεδο προβλέπονται δύο θεματικές ενότητες: μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 150 ωρών, και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25 ωρών.
Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν. Τα τμήματα λειτουργούν πρωινές και απογευματινές ώρες.
Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, προϋπόθεση για την απόκτηση από τους υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για το σύστημα πιστοποίησης.
Στη Μεσσηνία λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:
Καλαμάτα: 2 τμήματα επιπέδου Α1 καθώς και 1 τμήμα επιπέδου Α2
Κορώνη: 1 τμήμα επιπέδου Α1 καθώς και 1 τμήμα επιπέδου Α2
Μεσσήνη: 2 τμήματα επιπέδου Α1
Πύλος: 1 τμήμα επιπέδου Α1
Μεθώνη: 1 τμήμα επιπέδου Α1
Επιπλέον προβλέπεται να λειτουργήσουν 3 τμήματα στη Δυτική Μάνη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Μεσσηνίας (παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αντικαλάμου), σε Δήμους και ΚΕΠ, στο τηλέφωνο 27210 32336 ή και στοkstoforos@ideke.edu.gr. Υπεύθυνη κπαίδευσης είναι η Χριστίνα Κανελλοπούλου.
πηγή: tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου