13 Δεκ 2010

Μελέτη για τον προσδιορισμό του κόστους εκπαίδευσης ανά φοιτητή από το Υπουργείο Παιδείας


Μελέτη για τον προσδιορισμό του κόστους εκπαίδευσης ανά φοιτητή και ανά επιστημονικό αντικείμενο στα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, θα παραγγείλει το υπ.Παιδείας με Πρόσκληση που απηύθυνε σήμερα. 
 Σύμφωνα με την πρόσκληση που , το υπ. Παιδείας ζητεί να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης στην οποία θα διερευνηθεί και θα αποτυπωθεί το

 κατά κεφαλήν κόστος ανά φοιτητή και ανά επιστημονικό αντικείμενο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, βάσει των διατιθέμενων σχετικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού
και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Στην πρόσκληση σημειώνεται ότι το κόστος ανά φοιτητή θα αποτυπωθεί αναλυτικά για τα διάφορα τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το άμεσο κόστος, όπως αυτό υπολογίζεται από τη λειτουργία του κάθε τμήματος, αλλά και το έμμεσο κόστος που συνεπάγεται η απώλεια πόρων για το κράτος όταν ο φοιτητής/σπουδαστής δεν εργάζεται λόγω των σπουδών.
Παράλληλα, θα ληφθεί υπόψη η δημόσια δαπάνη σε οποιοδήποτε φορέα κι αν διατίθεται που έχει ως αντικείμενο την κάλυψη αναγκών φοιτητών.
πηγή: esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου