4 Μαρ 2011

8.338 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη Μεσσηνία, σύμφωνα με έρευνα του Επιμελητηρίου


Κατά 3,42% (ή 276 άτομα) αυξήθηκε η επίσημη ανεργία στη Μεσσηνία το Δεκέμβριο του 2010, σε σχέση με το Νοέμβριο - και έτσι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 8.338 άτομα.
Αυτό αναφέρεται σε μελέτη που έγινε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, στην οποία
προστίθεται ότι οι 7.537 (90,4%) αναζητούν ενεργά εργασία, ενώ οι 801 (9,6%) έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να βρουν εργασία μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
Ο αριθμός των ανέργων αναζητούντων εργασία εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις στο διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010. Η πορεία που ακολουθεί ο αριθμός των ανέργων στο νομό συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με αυτή σε επίπεδο χώρας.
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση σε επίπεδο χώρας σημειώθηκε το Δεκέμβριο, με 4,18%, ενώ στο Νομό Μεσσηνίας τον Οκτώβριο, με 7,09%. Η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση παρουσιάστηκε το Μάιο, τόσο σε επίπεδο χώρας (-4,5%), όπως και σε επίπεδο νομού (-5,93%). Στη μελέτη εκτιμάται ότι η αγορά εργασίας στη Μεσσηνία εμφανίζει έντονη εποχικότητα, η οποία συνδέεται με την έναρξη και τη λήξη της τουριστικής περιόδου.
Το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων, επί συνόλου ανέργων αναζητούντων εργασία στο Νομό Μεσσηνίας, ανέρχεται σε 37,4%. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας είναι 42,5%. Το 36,1% του συνόλου των ανέργων που αναζητούν εργασία διατηρούν κάρτα ανεργίας στον ΟΑΕΔ για περισσότερο από 12 μήνες (μακροχρόνια άνεργοι) και το 63,9% για λιγότερο από 12 μήνες.
Μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, τόσο στη Μεσσηνία όσο και γενικότερα στη χώρα, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Για το σύνολο του 2010 όμως, τόσο στο νομό όσο και στη χώρα το ποσοστό αυξήθηκε πάρα πολύ.
Στο νομό κατά 9,5 ποσοστιαίες μονάδες (από 26,6% τον Ιανουάριο σε 36,1% το Δεκέμβριο) και στη χώρα κατά 9,8 (από 26,2% τον Ιανουάριο σε 36% το Δεκέμβριο). Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στο Νομό Μεσσηνίας κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας, με ελάχιστες διακυμάνσεις σε ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο.
Στη μελέτη αναφέρεται ότι το πραγματικό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων είναι υψηλότερο, τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε επίπεδο χώρας. Αυτό διότι ο χαρακτηρισμός ενός εγγεγραμμένου ως μακροχρόνια ανέργου από τον ΟΑΕΔ. προϋποθέτει ότι αυτός διατηρεί κάρτα ανεργίας -την οποία ανανεώνει κάθε μήνα- για τουλάχιστον 12 μήνες πριν από το μήνα αναφοράς.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα, το Γ' τρίμηνο 2010, ήταν 46,1% επί του συνόλου των ανέργων. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ευρωζώνης ήταν 43,5% και σε επίπεδο Ε.Ε. των 27 40,9%.

πηγή: isthmos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου