30 Νοε 2010

Απάντηση Παπουτσή και Σαχινίδη σε Νάντια Γιαννακοπούλου για το συνταξιοδοτικό των συμβασιούχων πυροσβεστών

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης, στην απάντησή του σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου στις 29/10/10 σχετικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των συμβασιούχων πυροσβεστών, ανακοίνωσε ότι, για τους συμβασιούχους πυροσβέστες που θα καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι 31-12-10 ως μόνιμοι με ασφάλεια Δημοσίου, απαιτείται η συμπλήρωση, στην περίπτωση απόλυσης λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας, 15ετούς συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, εκ της οποίας 10ετούς τουλάχιστον πραγματικής. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως μόνιμοι συμβασιούχοι πυροσβέστες, θα τύχουν συντάξεως υπό την ιδιότητα αυτή γιατί πέρα από την Υπηρεσία στο Σώμα, θα υπολογισθεί στο διπλάσιο μέχρι 5 έτη η υπηρεσία στους πυροσβεστικούς σταθμούς, επιπλέον και η τυχόν ασφάλιση σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς και η στρατιωτική τους θητεία.
Συμπληρωματικά, σε περίπτωση που οι συμβασιούχοι πυροσβέστες προσληφθούν στην Πυροσβεστική μετά την 01/01/11, ο κ. Σαχινίδης ενημερώνει την κ. Γιαννακοπούλου ότι θα υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ και συνεπώς για τη συνταξιοδότησή τους θα ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.
Εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Παπουτσής στην απάντησή του ενημερώνει την κ. Γιαννακοπούλου ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εργασιακή τακτοποίηση και αποκατάσταση του εποχικού πυροσβεστικού προσωπικού και εκδηλώνονται όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης στο χρόνιο αυτό πρόβλημα. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι «στην παρούσα φάση, δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση νομικών, οικονομικών κ.λπ. εκκρεμοτήτων, ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πρόσληψης των εποχικών πυροσβεστών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου