28 Φεβ 2011

Κουτρουμάνης σε Νάντια: «Η διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ έχει ζητήσει από τον ΟΤΕ και τα ΕΛΤΑ να αναλάβουν την εξυπηρέτηση και των ασφαλισμένων του ΟΣΕ»


Αθήνα, 28/02/11

«Επειδή δημιουργήθηκε πρόβλημα ως προς την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΣΕ, λόγω της αναδιάρθρωσής του, η Διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ, με έγγραφό της, έχει ήδη ζητήσει από τους εργοδότες ΟΤΕ και ΕΛΤΑ ορισμένοι υπόλογοι διαχειριστές τους να αναλάβουν την εξυπηρέτηση και των ασφαλισμένων του ΟΣΕ, μέχρι τον ορισμό υπαλλήλων από τη Διοίκηση». 
Αυτή είναι, συνοπτικά, η απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη στη Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου.
Συγκεκριμένα, η βουλευτής Μεσσηνίας στις 28/01/2011 είχε καταθέσει ερώτηση στο Υπουργείο Εργασίας, η οποία αναφερόταν σε προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι, ασφαλισμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ, υπάλληλοι και συνταξιούχοι του ΟΣΕ και ζητούσε την εξυπηρέτησή τους από τα οικεία γραφεία ΟΤΕ και ΕΛΤΑ.
Το παραπάνω αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη, αφού η διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ, τρεις μέρες μετά, με τον υπ’ αριθμόν 7701/1900/ΔΣ/31.01.2011 έγγραφό της ζήτησε την εξυπηρέτηση και των ασφαλισμένων του ΟΣΕ από τον ΟΤΕ και τα ΕΛΤΑ.
Σημειώνεται, δε, ότι η εξυπηρέτηση αυτή αφορά σε μικρό αριθμό ασφαλισμένων, καθώς, δεδομένης της γεωγραφικής κατανομής των εν λόγω ασφαλισμένων, ο κύριος όγκος τους θα εξυπηρετείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ταμείου.
Τα παραπάνω θα ισχύσουν μόνο έως ότου οριστούν υπάλληλοι από τη Διοίκηση, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Περίθαλψης του ΤΑΠ – ΟΤΕ, που εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στον κλάδο Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, η περίθαλψη των ασφαλισμένων του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ στις επαρχιακές πόλεις, όπου δεν υπάρχουν υπηρεσίες του Ταμείου, παρέχεται ανά εργοδότη (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) μέσω υπαλλήλων του, το έργο των οποίων συνίσταται στην έγκριση, τιμολόγηση, και πληρωμή των δαπανών ιατρικής περίθαλψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου