17 Φεβ 2011

Κουτρουμάνης σε Νάντια: «Σύντομα οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ θα στελεχωθούν από ιατρούς»«Το Υπουργείο Εργασίας, αφού λάβει από τη Διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ την κατανομή ανά περιφέρεια των ογδόντα οκτώ (88) ιατρών θα προβεί στην έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία το ΤΑΥΤΕΚΩ θα αναθέσει στους ως άνω ιατρούς, το έργο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ταμείου». Αυτή είναι, συνοπτικά, η απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη στη Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής Μεσσηνίας την 21/12/10 είχε καταθέσει αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας, η οποία αναφερόταν σε έγγραφο της Τοπικής Επιτροπής Συνταξιούχων ΟΤΕ Ν. Μεσσηνίας, και ζητούσε την ενίσχυση του ιατρικού και διοικητικού προσωπικού στο Περιφερειακό Γραφείο ΤΑΥΤΕΚΩ Καλαμάτας.
Το παραπάνω αίτημα έγινε αποδεκτό, όσον αφορά τον διορισμό ελεγκτή ιατρού, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη, αφού προωθήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και εγκρίθηκε το αίτημα  σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας με ιατρούς, για την Αθήνα και την Περιφέρεια.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εγκρίθηκαν και προβλέπονται ογδόντα οκτώ (88) θεράποντες και ελεγκτές ιατροί για χρονικό διάστημα ενός έτους, με έργο την ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων και τον έλεγχο των υγειονομικών δαπανών του ΤΑΥΤΕΚΩ στην Αθήνα και την Περιφέρεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου