14 Ιαν 2013

Πρόσληψη Εκπαιδευτών στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης


ΠροσλήψειςΤο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Οι Εκπαιδευτές θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Περιφερειακή Ενότητα και Ειδικότητα, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν πρόταση για μία μόνο ειδικότητα και σε μία μόνο Περιφερειακή Ενότητα / Τομέα της επιλογής τους.
Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttp://sde.ideke.edu.gr από 07/01/2012 έως και 18/01/2013
Στη συνέχεια υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους (ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως) εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως Δευτέρα 25/01/2013
Πληροφορίες: 213 131 1501, 213 131 1503, 213 131 1505
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: www.inedivim.gr


πηγή : www.epixeiro.info

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου